Góc nhìn VCS: Không có trách nhiệm thì đừng nhắc đến hai chữ “đam mê”

Góc nhìn VCS: Không có trách nhiệm thì đừng nhắc đến hai chữ "đam mê"

Một trong những lý do dễ tiếp nhận nhất để Esports nói riêng, và ngành game nói chung có thể được xã hội thừa nhận, đó chính là khát khao và nhiệt huyết của những người trong nghề. Game ở Việt Nam vẫn còn là một lĩnh vực mới mẻ, Esports thì tuổi đời lại … Đọc tiếp