Funfact: Riot Games phải đặt biệt danh cho máy chủ Việt Nam vì playrate Yasuo của chúng ta quá cao

Funfact: Riot Games phải đặt biệt danh cho máy chủ Việt Nam vì playrate Yasuo của chúng ta quá cao

Trong LMHT chuyên nghiệp, có một khái niệm là “Flame Horizon” để chỉ việc hai người chơi đường trên chênh lệch nhau quá lớn vì chỉ số lính (100 lính trở lên). Khái niệm này sau này còn được dùng để ám chỉ khoảng cách quá lớn mà giữa hai người chơi đường trên vì … Đọc tiếp