LMHT: Riot nên thêm chat voice thành một tính năng vĩnh viễn trong Liên Minh Huyền Thoại

LMHT: Riot nên thêm chat voice thành một tính năng vĩnh viễn trong Liên Minh Huyền Thoại

Thực ra LMHT đã có chat voice, nhưng nó vẫn còn rất hạn chế. Ở trạng thái hiện tại, nó cho phép bạn trò chuyện với những người chơi khác có trong party được tạo sẵn của bạn, và tất cả chỉ có thế. Nó rất hữu ích nếu bạn có thể chơi cùng bạn … Đọc tiếp