LMHT: Tại sao càng ngày những Pháp Sư kiểm soát càng mất chỗ đứng ở đường giữa?

LMHT: Tại sao càng ngày những Pháp Sư kiểm soát càng mất chỗ đứng ở đường giữa?

Khái niệm Pháp Sư kiểm soát xuất hiện từ những ngày đầu của LMHT khi những vị tướng siêu mạnh lúc đó như Oriana, Anivia, Karthus hay thậm chí là Morgana là những hotpick ở vị trí này. Tuy nhiên theo thời gian, lớp tướng này đang dần bị mai một và đường giữa bây … Đọc tiếp