LMHT: 4 ‘Thần Rừng’ cực hợp với xếp hạng đơn giúp bạn leo rank siêu nhanh ở thời điểm hiện tại

LMHT: 4 'Thần Rừng' cực hợp với xếp hạng đơn giúp bạn leo rank siêu nhanh ở thời điểm hiện tại

Hecarim Từng siêu hot ở vị trí đường trên của LMHT chuyên nghiệp, Hecarim giờ đây trở lại vị trí quen thuộc hơn với người chơi là vị trí đi rừng và vị tướng này đã là tướng đi rừng mạnh nhất xếp hạng đơn trong suốt 3 phiên bản qua. Điểm mạnh nhất của … Đọc tiếp