LMHT: Những món đồ Thần Thoại được ưa chuộng nhất kể từ khi ra mắt

LMHT: Những món đồ Thần Thoại được ưa chuộng nhất kể từ khi ra mắt

Trang bị Thần Thoại là những món trang bị được sử dụng nhiều nhất trong LMHT hiện nay, đặc biệt, có một số tướng xem đây như những món trang bị “trấn phái” với tỉ lệ lên đồ tới hơn 75% tổng số trận. Trong đó, có một số món trang bị quá “bá đạo” … Đọc tiếp