Đấu Trường Chân Lý: Hàng loạt đồ mới cực mạnh chuẩn bị xuất hiện trong bản update 9.18

Đấu Trường Chân Lý: Hàng loạt đồ mới cực mạnh chuẩn bị xuất hiện trong bản update 9.18

Riot Games cho thấy mức độ đầu tư nguồn lực vào Đấu Trường Chân Lý khi liên tục ra mắt unit mới, trang bị mới cũng như các cân bằng sức mạnh liên tục mỗi bản update. Về cơ bản, những thay đổi về trang bị trong bản update 9.18 sẽ gồm có: • 1 … Đọc tiếp