LMHT: Cẩm nang leo rank tại mùa 11 – Luôn luôn sử dụng ngọc Thợ Săn Tham Lam

LMHT: Cẩm nang leo rank tại mùa 11 - Luôn luôn sử dụng ngọc Thợ Săn Tham Lam

Bên cạnh việc cập nhật cửa hàng LMHT, Riot Games còn ra tay chỉnh sửa nhiều điểm ngọc bổ trợ ở mùa 11. Một trong số đó là ngọc Thợ Săn Tham Lam khi nó được chuyển thành cộng hút máu toàn phần cho tướng. Thay đổi này khiến ngọc Thợ Săn Tham Lam trở … Đọc tiếp