LMHT: 3 điểm ngọc bá đạo nhưng vô tình bị game thủ “lãng quên”

LMHT: 3 điểm ngọc bá đạo nhưng vô tình bị game thủ "lãng quên"

Hồi Máu Vượt Trội Việc nằm cùng hàng với 2 ngọc siêu hot là Đắc Thắng và Hiện Diện Trí Tuệ khiến điểm Hồi Máu Vượt Trội thường bị game thủ bỏ qua. Tuy nhiên điểm ngọc này lại đang cực kỳ mạnh trong meta có quá nhiều nguồn hồi phục như hiện tại. Sự … Đọc tiếp