Đề bài: Tìm điểm khác nhau giữa kết quả của việc đánh con chó của John Wick và gặp SofM trong rừng?

Đề bài: Tìm điểm khác nhau giữa kết quả của việc đánh con chó của John Wick và gặp SofM trong rừng?

– Nghe nói cậu vừa xô xát với Rừng team mình? – Vâng thưa Huấn luyện viên. – Tôi có thể biết lý do không? – Nó vừa đi cướp rừng team địch ạ. – Thế thì càng tốt chứ sao? – Nhưng mà Rừng team kia là SofM… – Ối giời ơi… … Trên … Đọc tiếp