Những mẹo nhỏ nhưng quan trọng giúp game thủ tận dụng những thay đổi mới của bản đồ Rồng Nguyên Tố

Những mẹo nhỏ nhưng quan trọng giúp game thủ tận dụng những thay đổi mới của bản đồ Rồng Nguyên Tố

Bụi cỏ mới gần bùa Xanh Bụi cỏ này là địa điểm hoàn hảo cho những cuộc cướp rừng ở đầu trận và những pha “câu Baron” ở cuối trận. Việc xuất hiện bụi cỏ này khiến cho tầm nhìn từ bùa xanh hướng lên đường cánh bị giảm đi rất nhiều, tạo điều kiện … Đọc tiếp