LMHT: Quản lý cũ của SGD bị tố nợ lương nhân viên, tuyển thủ rời đội cũng chưa nhận được tiền

LMHT: Quản lý cũ của SGD bị tố nợ lương nhân viên, tuyển thủ rời đội cũng chưa nhận được tiền

Khi mà eSports nói chung, hay LMHT Việt Nam nói riêng đang cố gắng từng bước nâng cấp sự chuyên nghiệp thì những vụ việc bị tố nợ lương nhân viên, tuyển thủ như trong trường hợp của quản lý SGD cũ dưới đây chắc chắn là câu chuyện gây ra rất nhiều ảnh hưởng. … Đọc tiếp