LMHT: Riot hướng dẫn tăng kích thước mini map lên bao nhiêu tùy ý, to bằng cả màn hình cũng được!

LMHT: Riot hướng dẫn tăng kích thước mini map lên bao nhiêu tùy ý, to bằng cả màn hình cũng được!

Bản đồ nhỏ (mini map) là một trong những tính năng vô cùng quan trọng trong game MOBA nói chung và LMHT nói riêng.  Dù chỉ chiếm một khu vực nhỏ trên màn hình, nhưng mini map lại cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng về trận đấu: Di chuyển của đồng đội, kiểm soát … Đọc tiếp