Rời bỏ Creatory và rút lui khỏi ngành giải trí, PewPew quyết định rẽ sang một hướng đi mới

Rời bỏ Creatory và rút lui khỏi ngành giải trí, PewPew quyết định rẽ sang một hướng đi mới

GTV News – 22:53, 09/08/2019 Creator nổi tiếng PewPew mới đây đã chia sẻ chặng đường của anh tại Creatory chính thức kết thúc sau hơn 2 năm gắn bó Creator nổi tiếng PewPew mới đây đã chia sẻ chặng đường của anh tại Creatory chính thức kết thúc sau hơn 2 năm gắn bó Được biết, việc PewPew rời Creatory diễn … Đọc tiếp