LMHT: Những pháp sư đường giữa được nhân đôi sức mạnh nhờ ngọc Nâng Cấp Băng Giá

LMHT: Những pháp sư đường giữa được nhân đôi sức mạnh nhờ ngọc Nâng Cấp Băng Giá

Đối với nhiều người chơi ưa thích khả năng làm chậm thì ngọc siêu cấp Nâng Cấp Băng Giá vốn đã rất quen thuộc. Còn về sức mạnh của ngọc siêu cấp này cho những ai chưa rõ, làm chậm kẻ địch bằng trang bị kích hoạt sẽ tạo ra một vùng làm chậm 60% … Đọc tiếp