LMHT: Mordekaiser tiếp tục làm game gặp bug khi có thể làm lại địa hình tiền mùa giải 2020

LMHT: Mordekaiser tiếp tục làm game gặp bug khi có thể làm lại địa hình tiền mùa giải 2020

Tâm điểm của tiền mùa giải 2020 đó là sự thay đổi về mặt địa hình của các loại Rồng Nguyên Tố. Trong đó thì khi Rồng Lửa xuất hiện, nó sẽ thiêu rụi tường và bụi cỏ tại hai bãi Bùa Xanh và Bùa Đỏ cùng với một phần của cửa hang rồng, tạo … Đọc tiếp