Caster – bình luận viên e-sport chuyên nghiệp: Từ thành phần mang “tiếng xấu”, bị gia đình phản đối, trở thành những người hái ra tiền trong ngành công nghiệp hàng trăm triệu USD

Caster - bình luận viên e-sport chuyên nghiệp: Từ thành phần mang "tiếng xấu", bị gia đình phản đối, trở thành những người hái ra tiền trong ngành công nghiệp hàng trăm triệu USD

Đoàn Mạnh An đã được số mệnh định trước để trở thành một bình luận viên game chuyên nghiệp (caster). Vài năm trước, khi vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, anh cảm thấy mình như bị giam cầm trong một văn phòng làm việc tù túng, vật lộn với đống giấy tờ … Đọc tiếp