Chỉ một thay đổi nhỏ của Huyết Đao đã khiến meta 10.9 của LMHT đảo lộn hoàn toàn như thế nào?

Chỉ một thay đổi nhỏ của Huyết Đao đã khiến meta 10.9 của LMHT đảo lộn hoàn toàn như thế nào?

Trong bản cập nhật 10.9, chỉ có một chút thay đổi nhỏ ở trang bị Huyết Đao nhưng nó đã làm thay đổi hoàn toàn meta một cách khó tin. Cụ thể hơn về thay đổi của trang bị này, Huyết Đao sẽ được giảm giá tiền ghép đồ từ 1100 xuống 1000 vàng (tổng … Đọc tiếp