Đấu Trường Chân Lý: Những món đồ nhìn qua tưởng là mạnh nhưng cực kì ‘phế’

Đấu Trường Chân Lý: Những món đồ nhìn qua tưởng là mạnh nhưng cực kì 'phế'

Ngọn Giáo Shojin Được ghép từ trang bị thành phần là Kiếm B.F nên nhiều người nghĩ rằng Ngọn Giáo Shojin là món đồ bá đạo với khả năng hồi năng lượng và tung chiêu liên tục. Tuy nhiên điều này chỉ đúng khi tướng của bạn có năng lượng tối đa đủ lớn mà … Đọc tiếp