LMHT: Hóa ra đây là lý do Riot Games quyết tâm phát hành Eternal bằng RP

LMHT: Hóa ra đây là lý do Riot Games quyết tâm phát hành Eternal bằng RP

Tại sao bạn muốn có Eternal? Cứ vài tháng, chúng tôi lại khảo sát người chơi khắp thế giới về để hỏi về các tính năng cá nhân mà họ muốn thấy trong LMHT. Một trong những yêu cầu hàng đầu luôn là thành tích của các tướng. Chúng tôi quyết định khám phá những … Đọc tiếp