LMHT: 4 bí kíp giúp bạn trở thành một Hỗ Trợ chủ động gánh team mọi kèo đấu

LMHT: 4 bí kíp giúp bạn trở thành một Hỗ Trợ chủ động gánh team mọi kèo đấu

Trong meta lăn cầu tuyết của LMHT hiện tại, Hỗ Trợ có tác động sớm nhất thường là người thắng đường và từ đó vươn lên dẫn trước. Từ đó, Hỗ Trợ và bộ đôi đường dưới có thể tiếp quản cả bản đồ thông qua đi roam và đảo đường để kiếm thêm diểm … Đọc tiếp