LMHT: Sẽ ra sao nếu các đội tuyển tại MSI 2019 là nhân vật trong Game of Thrones?

LMHT: Sẽ ra sao nếu các đội tuyển tại MSI 2019 là nhân vật trong Game of Thrones?

Không chỉ trùng hợp về mặt thời gian, thậm chí vai trò của các đội tuyển cũng rất giống với những nhân vật quan trọng nhất của “Trò chơi Vương quyền” từ hành trình đến cái kết của các nhân vật và đội tuyển.  Invictus Gaming – Night King Dạ Vương và Invictus Gaming có … Đọc tiếp