LMHT: Hàng loạt tướng đi rừng đang được Thách Đấu Hàn đem ra đường đơn sử dụng

LMHT: Hàng loạt tướng đi rừng đang được Thách Đấu Hàn đem ra đường đơn sử dụng

Kể từ trước tới giờ, rank Thách Đấu Hàn vẫn là nơi sản sinh ra những lối chơi cực kỳ sáng tạo. Và ở meta hiện tại, hàng loạt tướng đi rừng đang được đem ra sử dụng như một con bài tạo đột biến tại đường giữa và đường trên một cách cực kỳ … Đọc tiếp