Những kịch bản nào có thể xảy đến với Yoshino hậu drama?

Những kịch bản nào có thể xảy đến với Yoshino hậu drama?

Vậy những kịch bản nào có thể xảy ra sau khi sự việc ngày ngã ngũ? Đâu là kịch bản tốt nhất cho Yoshino và tất cả các bên liên quan? Trước khi dự đoán, hãy lưu ý một số điểm sau ở “cuộc chia ly này”. 1. Yoshino có hợp đồng với GAM, hợp … Đọc tiếp