LMHT: Hệ thống Eternals phải chăng chỉ là bản ‘copy lỗi’ của DOTA Plus?

LMHT: Hệ thống Eternals phải chăng chỉ là bản 'copy lỗi' của DOTA Plus?

Cách đây ít giờ, Riot Games đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ triển khai hệ thống Eternals vào LMHT, tóm lại thì hệ thống này được giới thiệu như một mục tiêu phấn đấu của game thủ bên cạnh hệ thống xếp hạng và điểm thông thạo. Với những gì mới giới thiệu … Đọc tiếp