LMHT: Game thủ kì công tạo hẳn tính năng xem trang phục tuyệt đẹp ngay trên client

LMHT: Game thủ kì công tạo hẳn tính năng xem trang phục tuyệt đẹp ngay trên client

Có thể thấy trang phục là sản phẩm phổ biến nhất của Riot Games trong LMHT, tuy nhiên thì cách giới thiệu trang phục trong shop của Riot Games vẫn khá là lạc hậu. Thậm chí bấm hẳn vào trang phục trong shop, bạn cũng không thể thấy gì nhiều về trang phục ngoài một… … Đọc tiếp