Smurf và phá game sắp hết đất sống, chuỗi thăng hạng không cần thiết chuẩn bị loại bỏ khỏi LMHT?

Smurf và phá game sắp hết đất sống, chuỗi thăng hạng không cần thiết chuẩn bị loại bỏ khỏi LMHT?

Bên cạnh những cải tiến, những nâng cấp về mặt lối chơi của LMHT, Riot Games cũng cần phải loại bỏ những thứ tiêu cực khỏi game. Điều khiến game thủ phàn nàn nhất tại mùa 10 này là chuyện hệ thống xếp hạng hiện tại đang quá bất công, rất nhiều Smurf và những … Đọc tiếp