LMHT: Thêm một lỗi khủng nữa được phát hiện, Nunu & Willump có thể độn thổ và bay ra đường từ căn cứ

LMHT: Thêm một lỗi khủng nữa được phát hiện, Nunu & Willump có thể độn thổ và bay ra đường từ căn cứ

Tính tới thời điểm hiện tại thì đã gần 2 tuần từ khi phiên bản 9.14 được cập nhật vào LMHT, tuy nhiên lỗi game thì chưa có dấu hiệu dừng lại khi bên cạnh những bugs đã được sửa thì còn quá nhiều vấn đề mà Riot Games chưa thể giải quyết được. Mới … Đọc tiếp