Giải mã 10 ác quỷ bí ẩn trong Phả Hệ Quỷ của LMHT: Thủy tổ ghê rợn tạo nên từ những “mảnh thịt thừa”, con thứ 7 chính là Yone (P2)

Giải mã 10 ác quỷ bí ẩn trong Phả Hệ Quỷ của LMHT: Thủy tổ ghê rợn tạo nên từ những "mảnh thịt thừa", con thứ 7 chính là Yone (P2)

Evelynn – Ác quỷ của nỗi thống khổ (Agony) Là một loài quỷ được sinh ra sau cuộc Chiến Tranh Cổ Ngữ với một hình dạng không thể xác định, chỉ biết rằng ả là một loại ký sinh linh hồn đói khát ngốn ngấu những xúc cảm cơ bản nhất của nhân loại để … Đọc tiếp