[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Camille

E – Bắn dây móc

– Loại bỏ khả năng làm choáng lính và quái rừng

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 1.

Irelia

W – Vũ Điệu Thách Thức

– Tỷ lệ giảm sát thương tăng: 40% ⇒ 50% 

– Thay đổi hiệu ứng: Chỉ giảm sát thương vật lý

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 2.

Vi

Nội tại – Giáp Chống Chất Nổ

– Thời gian hồi chiêu tăng: [8-12] ⇒ [12] 

– Lượng giáp ảo tăng: [10% máu tối đa] ⇒ [15% máu tối đa] 

– Hiệu ứng mới: Mỗi khi kích hoạt Cú Đấm Phá Giáp thì sẽ 3 giây giảm thời gian hồi của nội tại

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 3.

Q – Cú Đấm Bùng Nổ

– Sát thương giảm:  [110/160/210/260/310 (+160% SMCK cộng thêm)] ⇒ [20/60/100/140/180 (+140% SMCK)] 

– Loại bỏ: Giảm sát thương đối với quái và lính

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 4.

W – Cú Đấm Phá Giáp

– Tốc độ đánh tăng: 30/35/40/45/50% ⇒ 20/30/40/50/60%

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 5.

E – Cú Đấm Xuyên Thấu

– Đòn đánh thường sau khi sử dụng Cú Đấm Xuyên Thấu (E) sẽ mượt và theo đúng tốc độ đánh hơn 

– Tỷ lệ SMCK cộng thêm giảm:  [115% tổng SMCK] ⇒ [110% tổng SMCK] 

– Tỷ lệ SMPT cộng thêm tăng: 70% ⇒ 90% 

– Hiệu ứng mới: Đòn đánh lan sẽ có thể chí mạng

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 6.

R – Tả Xung Hữu Đột

– Sát thương tăng: [150/300/450 (+140% SMCK tăng thêm)] ⇒ [150/325/500 (+110% SMCK tăng thêm)] 

– Loại bỏ: Kẻ địch chắn đường bay của Vi cũng chịu sát thương từ chiêu cuối nhưng được giảm sát thương 

– Thời gian kẻ địch chắn đường bị hất văng tăng: 0.25 giây ⇒ 0.75 giây 

– Khoảng cách kẻ địch chắn đường bị hất văng tăng: 250 ⇒ 400

[PBE 9.3 lần 1] Đón trang phục mới, Vi được Riot ưu ái tăng sức mạnh cho cả bộ kỹ năng - Ảnh 7.Chi tiết LMHT phiên bản 9.2: Sylas thả xích, khu rừng bị thay đổi, đấu sĩ cục súc được buff

Nguồn: gamek.vn

Viết một bình luận