[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại

CHỈNH SỬA KHÁC

Tahm Kench Thần Tài

[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại - Ảnh 1.

Hình nền cũ

[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại - Ảnh 2.

Hình nền mới

Mẫu mắt Nữ Hoàng Poro

[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại - Ảnh 3.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Brand

Nội tại – Bỏng

– Sát thương theo thời gian tăng từ [2.5% máu tối đa trong 4 giây] lên [3% máu tối đa trong 4 giây] 

– Sát thương nổ khi đủ cộng dồn được đảo lại thành [+2.5% máu tối đa mỗi 100 SMPT] từ [+1.5% máu tối đa mỗi 100 SMPT]

[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại - Ảnh 4.

Irelia

Nội Tại – Ý Chí Ionia

– Không gây thêm sát thương đối với các mục tiêu có giáp ảo khi đủ cộng dồn

[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại - Ảnh 5.

Q – Đâm Kiếm

– Sát thương đối với lính sẽ không còn gấp đôi mà chuyển thành tăng thêm [45/60/75/90/105] sát thương

[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại - Ảnh 6.

R – Thanh Kiếm Tiên Phong

– Sát thương của tường kiếm tăng từ 75/125/175 lên 125/200/275 

– Tỷ lệ làm chậm tăng từ 60% lên 90% 

– Thời gian tồn tại của tường kiếm giảm còn 2.5 giây ở mọi cấp từ 2.5/3/3.5 

– Kẻ địch đi qua tường sẽ không còn bị giải giới

[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại - Ảnh 7.

Zoe

Q – Nghịch Sao 

– Tỷ lệ SMPT cộng thêm ở tầm xa nhất đảo lại thành 150% từ 125%

Khiên Cổ Vật 

– Ngưỡng kết liễu lính được đảo lại như cũ 

– Mọi hình thức kết liễu lính đều được tính kích hoạt nội tại chứ không còn là chỉ đòn đánh thường và kỹ năng như trước

Huyền Thoại: Hút Máu

Tỷ lệ hút máu mỗi cộng dồn giảm còn 0.6% từ 0.7%

[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại - Ảnh 8.

Phép bổ trợ Thiêu Đốt

– Sát thương giảm còn [70-410 (50+20 mỗi cấp)] từ [80-505 (55+25 mỗi cấp)] 

– Thời gian hồi giảm còn 180 giây từ 210 giây

[PBE 9.2 lần 5] Irelia, Brand và Zoe tiếp tục bị giảm sức mạnh, Bùa Baron và Thiêu Đốt được cân bằng lại - Ảnh 9.

CHỈNH SỬA CHUNG

Bùa Baron

– SMCK tăng thêm giảm còn (12-48) thay vì (24-48)  

– SMPT tăng thêm giảm còn (20-80) thay vì (40-80) 

– Lính được buff bởi bùa Baron giảm sát thương nhận vào (50-70%) thay vì 70% ở mọi cấp

Trụ nhà lính

Giáp và Kháng Phép sẽ luôn là 70 chứ không tăng dần từ 55 lên 70 như trước

[PBE 9.2 lần 4] Mảnh chỉ số Ngọc được buff, Kassadin, Galio và Quỷ Thư Morello bị giảm sức mạnh

Nguồn: gamek.vn

Viết một bình luận