[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa

BIỂU TƯỢNG MỚI

photo 2 15470053640951246985711 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 1 15470053640942058507397 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 1 15470053610831020729661 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa

photo 4 15470053640981789403599 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 3 15470053640961795002001 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 5 1547005364099594095615 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa

photo 7 1547005364101907824092 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 8 1547005364102577102149 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 6 15470053641001815524667 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 4.[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 5.photo 2 1547005482899266010930 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 1 15470054828981417328261 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 1 15470054801081214592317 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa

photo 3 154700548289940777755 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 4 15470054829001135310793 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 8.

BIỂU CẢM MỚI

photo 1 1547005822855669412215 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 1 1547005825740413567841 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 2 1547005825741260379055 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 10.photo 1 1547005865049528694704 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 1 15470058619661766796282 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa

photo 3 15470058650521464347099 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửaphoto 2 15470058650511743795006 - [PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 13.

MẪU MẮT MỚI

Có 3 mẫu mắt mới được thêm vào máy chủ PBE nhưng vẫn chưa có hình ảnh cụ thể.

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**LƯU Ý: Những chỉnh sửa cân bằng này được diễn ra trên máy chủ PBE – chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Aurelion Sol

Tinh Vân Cầu – Q

– [Hiệu ứng mới] Thời gian làm choáng giờ tỷ lệ với độ lớn của ngôi sao

– Thời gian làm choáng tối thiểu: .55/.6/.65/7/.75

– Thời gian làm choáng tối đa: 1.65/1.8/1.95/2.1/2.25

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 14.

Galio

Đôi Cánh Chiến Trận – Q

– Sát thương giảm từ 70/110/150/190/230 còn 70/105/140/175/210

– Năng lượng tiêu hao tăng từ 70/75/80/85/90 lên 70/80/90/100/110

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 15.

Neeko

Xoắn Trói – E

– Thời gian hồi chiêu tăng từ 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10 lên 14/13/12/11/10 

– Sát thương tăng từ 80/115/150/185/220 lên 80/125/170/215/260 

– Tỷ lệ SMPT tăng từ 40% đến 60% 

– Thời gian trói tăng từ .7 / .9 / 1.1 / 1.3 / 1.5 giây lên .75 / 1 / 1.25 / 1.5 / 1.75 giây

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 16.

Hồi Máu Vượt Trội (Chuẩn Xác hàng 2)

Hiệu ứng thay đổi từ “Lá chắn bằng 40% hồi máu phụ trội đến từ bản thân hoặc tối đa 300% đến từ hồi máu phụ trội của đồng đội” thành “Lá chắn bằng 40 đến 100% lượng máu hồi phục từ chính bản thân hoặc bất kỳ đồng minh nào”.

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 17.

Huyền Thoại: Hút Máu (Chuẩn Xác hàng 4)

Hút máu giảm từ 8% còn 7%

Cộng dồn tối đa tăng từ 10 lên 20

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 18.

Đốn Hạ (Chuẩn Xác hàng 4)

Hiệu ứng thay đổi từ “Gây thêm 4% đến 10% sát thương cho các tướng, dựa trên lượng máu tối đa họ có nhiều hơn bạn.” thành “Sát thương cộng thêm tăng theo lượng máu tối đa của đối phương từ 10% đến 100% so với bạn.”

[PBE 9.2 lần 1] Galio bị giảm sức mạnh, một loạt ngọc nhánh Chuẩn Xác bị chỉnh sửa - Ảnh 19.[PBE 9.1 lần 6] Chẳng phải tướng hot, Kalista vẫn bị Riot giảm sức mạnh chiêu Giày Vò (E)

Nguồn: gamek.vn

Viết một bình luận