[Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

[Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

GTV News – 09:44, 08/04/2019

Theo trang Weibo chính thức của Autochess, nhà phát triển của tựa game mobile đang rất được trông ngóng hiện nay đã lại tiếp tục “nhấn nhả” với cộng đồng thêm một số hình ảnh về tạo hình hero của game trong tương lai.

 

  Theo trang Weibo chính thức của Autochess, nhà phát triển của tựa game mobile đang rất được trông ngóng hiện nay đã lại tiếp tục “nhấn nhả” với cộng đồng thêm một số hình ảnh về tạo hình hero của game trong tương lai

  Như theo tạo hình của nhân vật và theo phỏng đoán của GameTV, chúng ta sẽ có trước hết là hệ thống biểu tượng thể hiện Spec và Class của Autochess Mobile như sau:

  1. Spec/Hệ/Loài

  zY3 C86QzJUSjni2OyPBvADiwL00cknhU vVOopny9BAtEljUwfPUp - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Elf

  DJgO qQjaoENZv8kN1RVQtJDsX Esp6XrRIy0 I9mLrlT8Z2ovA - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Demon

  aQvLnaCGBZaXfsYLUgv bHuPXAxOv8ZU19N3XmRRg 0dbOzm5Bh lj2DBc3rPGeleoG0XBoJEkIPUDEwCvMQD oE5AgKuSx - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Troll

  c9BHpTUTXT4FCPmr0lqmscW8b89hQa9wkJtFatSjoJOUYDczAFQ4OJkDqJZDMcOtg5aNVkVNadOzwrt53JeuEzEawGlNG8 yoJTCHqMpuGvEZy8 6Cr6JItTpESlARV7tw - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Naga

  4plraQt5vrgVb6gAElpwvYWDeuIEFnbo OiAYlWCzkRLQakGZyd6PdOm qqXmlgQEiPriyvBqx - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Elemental

  1SQ4c7p4Jz VqEnwnMcCFF7VRLZApJ9NGIDrmdGlDbZSZrIzkwE2D49C7D p1dwAo7xwT7Y9OIqwXD5jlCntOyJEH7v3E7zlPN6ktyMXUEsLC231GrzK xSDTBLZ9vP 6w - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Goblin

  XHZ3SGxNknowcJwpCGAOzI5DePdKhPxFWLiWJCVSPnG1JpxfHNQ9tD7KdJZr8B65cHRmoyvwQ665hv AI0fJbqQ4FLlP7nOQaMz3k0NahyJL qYsPRSLEBKsfdzZe4NPKg - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Beast

  2tqapGZbKi 0OGLDJGiR5rmkwnqGJjLZtdI1Z0SAWwUzC2pDj0CGCmuDkry6XkX7CqIctajHI3jrvNYazROVaEXSBf6c4hi8zJHwR9IWH DyCM9VDrBhJNyZudFJ19LXrw - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Orc

  K49CqvK Twrhbvnc8bqYDyXx3Lm ctXIsau4ukzHEXnuxDiwSDFj1lGfWsQK2dduGYlPoefvAZX9kWPi9bKY31 p12kXE - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Human

  EGttNUH 58ubKh9cVc3FcOkt0YD8l1xE1ynhrq X lln4sHSTs3GOaHLk yrQ1Go40YcbWbZOiEYydrDqlamBalVrnDpNz 29MY 9toKGqYj VRCpSVfFjqkFgrwGGXVpw - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Dragon

  JbRxcPF79WDJvy6jENbWpaWBBfCU4 372Yv6ATkpVWBms8sMcSl5l hN8XMQe1Cc 2nAItRrDclKR2ARCvk56YN9Ct6ylK08iHfavVUDkBvLTwjuCGVEnd21lSZC19jhsg - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Undead

  Hmq4198lSOK4ZFAgjBw5A14CgbNhB6iQQcqYzhSDmFK1hRd2O2MKP1wE4hk BCp7HxPhPsriA8fn9v7NkJpiq5NoOBEYzrKKgQQ50tin4q5FBGEuJ DLvnUa0tCmZ2cZeg - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Spec Dwarf

  2. Class/Nghề

  Kk4tA2JiuVfwrAYBFtaDLI8mz2dxkBRqomqIcK3RFlTYpVSW6SxyEtskmhx 7UgJHMe3VgOGtZmO5cEgXj N8omd0QZJgECNrP0TAENsIWr1Ha oX QJXyAExZP PTtm9g - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Class Demon Hunter

  YKUzlce4z07x3jUFKLe4nByCxeAyD bILMa0BcSvG ogKkIspn09ypQQLRIbTiiM6I2iTMBUg umFG7iVXeEjxA7uqjCLNwygAvpF - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng của Class Warrior

  43k3f9EYz9M20Usxv 2GOi9Xgtcysl40n6Wz8eC97z4cSyR8EpQCitQvcqneWoQrCkmnfGKr4sJJXYKqZGZ5UnRTXezUENYh3 - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Class Warlock

  e cpF9qHnt5kKxvfSOFRaEnucVnXsNqEfeIaaT4Y9V6Ui9NXXmVuHW KhRg3kLMXklO0iPdgxFaXU3fMPGjRmoYzj9zk66rVmkbcdO j5fHCNwiYsCCu 3i23kI6bEnu5Q - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Class Mage

  FOtzEXNWCkTv E1vCMkeBUzGtXY3hfOep1PKV0tEs3giYclufjpgfk6slkdkEfTOlpVyG7r9 EeIBOhmn5aAG3vv8Hg65ynZga - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Class Mech

  OU0KHmEKY1M7uTbYNI76IKkEgAUdkg9rjc6uqE1aKhxtQcVn8di3FHIJhx5brXqDTjAeAUgHGFrdOFZi71bB3GpoB2RDOQfZuwbQfjgH JvWN7nrbFOUaZtQR3Z dw5r5g - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Class Assassin

  ThCz2vm36cP9NKVXM0xAI9JV 6Qm8KUvETQ2Jf DN Ktqh4YnUGL97S3JsRX T3pqAHf5XrblmfVdOJf - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Class Hunter

  qcnRMMOxwMh0UWzIbTunUnOu0kZXfCWpIzk6q1Q7 Izm4TFAqXcQqbS1JoIuljvpGCmx8dSIhTR - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Class Knight

  2nALectrmLkPJ0QW8Dz33S61Nxg6 x0G1Wr HbiibXi7j5yYgTR4LJwvXorAio1jGQc5QADcSYB4wd5Y0GpSyDMFevYb9FRN1qy4lSONKfu2GYE8Q7PzVMSrM58UTPsY g - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero: Biểu tượng cho Class Shaman

  Tổng kết, hai nhánh Spec và Class trong Autochess Mobile đã được thiết kế lại và trông đẹp mắt, rõ ràng hơn hẳn so với dạng chữ như trên “trình duyệt” Dota 2. Tuy nhiên, có vẻ như Drodo Studio chưa hoàn thiện xong mảng này, khi hiện nay trong số biểu tượng mà GameTV có thể tìm được vẫn còn thiếu Spec God mới xuất hiện và Class Druid.

  3. Hình ảnh và dự đoán

  d8 4qTZ7l4NBlL5xxtGM52ndA53UvRXFYvXDaX6Xt82pdvMqNbFpQ88mBoMEA1s7eixa epUH3ya FSB8hK1mOHPiTLBC9gn1TVlDPKcG1MN BYb5Y4c1hmdNG1b wfRbA - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Anti Mage, với Spec Elf và Class Demon Hunter

  jhJ zSs1y2VLhgxz0xlDqw9jSgFnHQi8pYa3hkOvPMu8CANoIeGSxVGWwd7X4tfG23w8Hjqn6wWY05UyCIh9mDs u3aXOkrx0o33yf5C1imgd - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  TerrorBlade, với Spec Demon và Class Demon Hunter

  - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Doom, với Spec Demon và Class Warrior

  - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Witch Doctor, với Spec Troll và Class Warlock

  o 1 kLKD0ZwX2CAtDnqgAynTI7WE2GLB70XM cP5OotE0YyiFWkdKz9fK57s5Z2dnNnFBWkR2w5THKBXkkwItO4rqXgJiMT49tTlig0JY3a8Ptyz0XbrBFOYA6RKh4F6qg - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Slardar, với Spec Naga và Class Warrior

  aRV Eek6Gqg2gzSBYqh7Zw DdJA4EXAB521t03P9 nZrUZEBBFPNX2I64VldOV0FmQjOh22 CyFrwGSIPio7AJk4krN9Bk38jHm2RRPGWWTrTYvAWoADh5y CXva7q tA - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Shadow Fiend, với Spec Demon và Class Warlock

  w8e23Ir0ygrY6ZKAM7oUPn3BB67A3YMH 1NNmvB3IMlCWFLRcP6bMUEB4p2llC22TjVCTzflrmGxZEsG1zKLDXpcVNaWDSEa7JSpoG0Ccy mTxg1lPkl4Ie kYQ 3euD4A - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Razor, với Spec Elemental và Class Mage

  KX0sHuVnBHr kZ9uj E60jNnKY2n5gDmzUdhgKvkmmfw8MYb3qnxEtHpDgKsikDMeSxwXAlP0XfYrll2GGmD3Lq8KAhdJ6zeuydNVl08U0DEk IzjT4UThFctlAdY8mqAA - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Tinker? Với Spec Goblin và Class Mech

  BZwNyYZmsA0QdEpUJgN3A2Yo6pt1 c40lm4QZJUg14qspwxPQFDhiB9jzhThWEDL0SKkk8fNBl4PQRvQ6CjN 27RpYbYVEaGg6ATmDr1Tkl7F3NhWVNYRcWHbOftCTGuaQ - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Sand King, với Spec Beast và Class Assassin

  5HAVG68xtsAHWe1lmM6rnXrHw lZNfG76gKaZHOZ1 3jWHGim8rqPT2 giuTApA1eleliHGtRhg - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Juggernaut, với Spec Orc và Class Warrior

  Zi28U06qO vMGsOZlU642 cRtlP1 aIKmYkd0MnGe8QJkFvzCwFCyfuBS3BhOB8t3cxztgb3ScRptuvXTJBf - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Slark, với Spec Naga và Class Assassin

  3RUXSfS cdl0R7VTrmuaZLHw3yYyZey0hJBqkBSux dXu9AP2rTGFdQXPx - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Crystal Maiden, với Spec Human và Class Mage

  VQHpNNG8iisPIIwBRxoOPMRCsm o - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Viper, với Spec Dragon và Class Assassin

  - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Queen of Pain, với Spec Demon và Class Assassin

  v4YwqVJqPXXTCcN5 z2nBapGZ41Ufn aily67XiYiby0bQoV - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Beast Master, với Spec Orc và Class Hunter

  Nd 5SGkGzc YP9MKfncoe GdKpcOBsDB2z - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Batrider, với Spec Troll và Class Knight

  doIqS0GdVSZQdIM3cd4Fpjv4TIq zjkuQ ljCdat6OyGB7sEml3xahLjlxdq 4ESp6IAq8nS 3RTcF ENLUgcjXRlPid1gJq21gnxC3YKVQmyuJKT8bWB3LHrPnpaRL aA - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Chaos Knight, với Spec Demon và Class Knight

  yoKIw7LvcCL0J4sIBxus7ZlR4C AHh5Jf7Z V7lugoAelq j9wqU2H36rT5uC1IK8bZK99yXTVisisELaaNLd1kAC kFh1PAeRFprb S - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Drow Ranger, với Spec Undead và Class Hunter

  J9J5W0rxxP6GPFJfaZhlroZU5Eso0Xn5KyKhfdv2l3dxo7wCa cfera4cfZsVV7dXWgwi98lLYcK48n2b7JlN39tZMN3EN8kI0mhPl1pShtPQ9P lp6wdI nE Lw0tFi6Q - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero
  Gyrocopter, với Spec Dwarf và Class Mech

  fUZdZmp5eeGd3QD3O89rpPzQnXEN - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Phú Lê… À nhầm, Bounty Hunter, với Spec Goblin và Class Assassin

  d0Hbwz UlsseN5S1q vOG7awYaXxHQmK NJoahGrv0T6qpPKrSNVps jHBrzB c fy4W9vsi0cm4bw - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Templar Assassin? Với Spec Elf và Class Assassin

  Xt7aJv J1tim1XV lNE8 NDlQ7yIVCglgX9y67p4SfCSb22iaXYCEgbOWVwdgV3 div ECS49CjDtEGrs GzvFjgAy7QrjYSHB15QTHY4okAqw0Ixa2u4xB7dbB 9u1uGw - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Sniper, với Spec Dwarf và Class Hunter

  BRWWQxbQdofb8Vyp - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Omniknight, với Spec Human và Class Knight

  7gFwLUMIt ZpO4D IHvOxyxEkQ2suJN93 - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Shadow Shaman, với Spec Troll và Class Shaman

  0uHP8nIDcIOJxv4tL3FCPYr2Ep3Fr Ot90by EdzHp7ga4C92Hq93U - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Abaddon, với Spec Undead và Class Knight

  Ok3e1DyE0nLg k2t Fd9hygi gj2Q6nG2z9IWWRQtgp7kG0oxiMiilJUAkWWwcETed7GMujWcFPQ57aWUnDB88lW0J8THF98TfZ sTCGkJHnQlNF6xfmBt FB sQjD J g - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Morphling, với Spec Elemental và Class Assassin

  pfew0gi6DHtTRoKoA OWQ No LMuQzlVCeYSmZagMb5WB xVPel0rE8z0XufCK0GiIhMzFteAmr0k pHno3Eo Ek7eh5j lszIKq5drbMXW9kmu1ylhZQIvekavbkRhd Q - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Tusk, với Spec Beast và Class Warrior

  ahfmdPptmJeNB662CCPgDuLcZuxqxsuoqQ6bghxKDKWjCXMrX1cDFiHd5pIGTFwDmPncXsjMu7tZdHzPtYyWEXYL o72YYu3k3CriR5WLnDSK4KkkddH3DUfmMHD7SGNFw - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Phantom Assassin? Với Spec Elf và Class Assassin

  E NmN4dANrtu5HFS8T1xFqKsGg8h4iv2YF4Y971 IPbRaHtCk yLivYJpaMmNsS7IgTyraTPq0dGGp2 Rve75nivgwAV RMM3yxnI9JEDnICxZVNF m0DkOwrdZNN11Ltg - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Venom!!!!!!!!!!! Với Spec Beast và Class Warlock

  mnRHU4epuFdmSB5OTi62oKWNT K9yYCgkO0cAWJhrgsRtJaiKsgde3tPZ0ihUoRrzxQykYtDUoDNOraO6YCRvvjZs 66V8oRY1Ho7sIjewz0V0eeMqRDOJ 3UVEO3EFcYg - [Dota Auto Chess] Autochess Mobile hé lộ thêm một số hình ảnh tạo hình hero

  Timbersaw? Với Spec Goblin và Class Mech

  #GameTV #GameTVShop #GameTVPlus

  Bình luận về bài viết:

  Nguồn: gametv.vn

  Viết một bình luận