DOTA 2: Những nỗi buồn mang tên Major All Stars

DOTA 2: Những nỗi buồn mang tên Major All Stars

GTV News – 17:52, 24/03/2015

Giải đấu DOTA 2 lớn nhất Đông Nam Á đã kết thúc với chiến thắng giành cho Invictus Gaming. Tuy nhiên, công tác tổ chức giải để lại nhiều bất cập cần được rút kinh nghiệm.

    Giải đấu DOTA 2 lớn nhất Đông Nam Á đã kết thúc với chiến thắng giành cho Invictus Gaming. Tuy nhiên, công tác tổ chức giải để lại nhiều bất cập cần được rút kinh nghiệm.

    MajorDota 2 - DOTA 2: Những nỗi buồn mang tên Major All Stars

    Bình luận về bài viết:

    Nguồn: gametv.vn

    Viết một bình luận