7.26b Vietsub: Khi tất cả cùng “ăn bash”

7.26b Vietsub: Khi tất cả cùng "ăn bash"

Kcibur – 09:29, 29/04/2020

Trong lúc nhiều người đang trông mong một bản cập nhật lớn dành cho Dota 2 kèm theo sự xuất hiện của Battle Pass 2020, thì ngày hôm qua, Valve đã bất ngờ dành tặng cho các game thủ trên thế giới bản patch 7.26b và đem đến hàng loạt những thay đổi tác động lớn đến meta game hiện tại.

Thay đổi chung

– Deny không còn được gold

– XP deny dành cho đối phương tăng từ 40% lên 50%

– Lượng gold khi last hit Melee Creep tăng thêm 5

– Lượng bounty khi last hit Neutral Creep tăng thêm 10%

– Tất cả Talent yếu đi 20%

api cdn.gametv.vn bebc46b0cc2e365e0e6ac1993425e5c9 - 7.26b Vietsub: Khi tất cả cùng "ăn bash"Ông có chắc chắn về điều này không IceFrog …

– Trụ thêm giờ đây có thêm Aura +1 HP Regen cho các trụ Tier 1, và +3 cho trụ Tier 2/3/4

– XP cần có để lên level 9/10/11/12/13 tăng từ 780/810/840/870/900 lên 890/930/970/1010/1050

– Reliable gold giờ đây chỉ áp dụng cho nguồn thu nhập bị động (tức lượng gold tự tăng theo thời gian)

– AoE Gold tăng từ 45 + 0.027*NetWorth lên 45 + 0.033*NetWorth

– Thời gian rớt Item Neutral từ Tier 1 đến 4 đổi từ 7/15/25/40 thành 7/17/27/37

– Máu của trụ Tier 2+ tăng thêm 500 và sát thương tăng thêm 25

Thay đổi về Item

– Healing Salve

+ Thời gian hiệu lực kéo dài từ 8 lên 10 giây (vẫn hồi từng đấy máu)

– Gloves of Haste

+ Giá tăng từ 400 lên 450

– Blades of Attack

+ Giá tăng từ 430 lên 450

– Ring of Basilius

+ Giá Recipe tăng từ 175 lên 200

– Hood of Defiance

+ Giờ đây có thêm 200 Gold tiền Recipe

api cdn.gametv.vn 91071863ab4043a3798daec800702327 - 7.26b Vietsub: Khi tất cả cùng "ăn bash"Hàng loạt các Item tốt trong giai đoạn Early Game đều bị nâng giá

Bình luận về bài viết:

Nguồn: gametv.vn

Viết một bình luận