7.25b Vietsub: EE-sama khiến Necronomicon bị “sờ gáy”

7.25b Vietsub: EE-sama khiến Necronomicon bị "sờ gáy"

Kcibur – 12:07, 25/03/2020

Giữa lúc giải đấu WeSave! Charity Play đang diễn ra, Valve đã bất ngờ tung ra bản cập nhật nhỏ 7.25b nhằm cân bằng lại sức mạnh của một số Hero cũng như Item.

Thay đổi chung

Lượng kinh nghiệm bonus khi end streak đổi từ 500->2040 thành 30*Level -> 100*Level

Thay đổi về Item

– Trusty Shovel

+ Đào ra TP giờ đây chỉ được 1 cuộn thay vì 2 như trước đây

– Ring of Tarrasque

+ Giá tăng từ 600 lên 650

– Necronomicon

+ Mana tiêu thụ tăng từ 50 lên 150

api cdn.gametv.vn 37b2f821cf22b1edf4f9e91c07ffc246 - 7.25b Vietsub: EE-sama khiến Necronomicon bị "sờ gáy"Necronomicon vốn đã bị bám bụi nay lại còn bị nerf thêm … Tất cả là tại EE-sama

Thay đổi về Hero

– Lycan

+ Damage cơ bản giảm đi 6

+ Level 20 Talent giảm từ +8s Shapeshift còn +6s

+ Level 25 Talent giảm từ +3 con sói còn +2

– Weaver

+ Agility cộng mỗi Level giảm từ 3.6 còn 3.1

+ Bonus tốc độ di chuyển của Shukuchi giảm từ 220/240/260/280 còn 200/220/240/260

api cdn.gametv.vn 3e6201ca1a940628fe058870b263a9d2 - 7.25b Vietsub: EE-sama khiến Necronomicon bị "sờ gáy"Một nerf quá thảm giành cho “Sói bố”

Bình luận về bài viết:

Nguồn: gametv.vn

Viết một bình luận